မက္ခရို
အသင္း၀င္ျဖစ္ရန္အတြက္
စာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ

အထူးခံစားခြင့္မ်ား

  • အၿမဲမျပတ္ ၀ယ္ယူအားေပးလ်က္ရွိေသာ အသင္း၀င္မ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပရိုမုိးရွင္းအစီအစဥ္မ်ားကို
    ဦးစြာသိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူခြင့္ရရွိနိုင္ရန္ (၁၄)ရက္ တစ္ၾကိမ္ မက္ခရိုစာေစာင္မ်ားကို
    ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • မတူညီေသာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ ပရိုမိုးရွင္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • ပစၥည္းအေရအတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာမွာယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္
    ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) အီးလ္ေမး မွတဆင့္ ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။
  • အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔ က်င္းပေသာ ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိပါသည္။

Online Application

CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

Scroll to Top